BEHANDLING

Al behandling og rådgivning rettes mod børn, unge og voksne

Er skridtene tunge, hjælper STAMINA dig gerne på vej…

STAMINA tilbyder både kort og længerevarende rådgivning og psykoterapeutisk behandling ud fra en grundlæggende kognitiv og metakognitiv forståelsesramme. STAMINA tilbyder tillige behandling ud fra en løsningsfokuseret tilgang. I forbindelse med sundhedsrådgivning; herunder kostvejledning tilbydes dette på et metodisk grundlag, som ligger inden for Funktionel Medicine. Undertiden kan medicinsk behandling i samarbejde med din læge være et nødvendigt supplement.

Et behandlingsforløb hos STAMINA vil som regel ofte omfatte elementer af såvel symptom bearbejdning, som fornyet personlig indsigt. Behandlings -og rådgivningsforløb hos STAMINA vil altid være tilpasset den enkeltes personlige behov og udgangspunkt.

Kontakt oplysninger

Email: ch@stamina-psykologerne.dk
Tlf. nr. 6017 3663

Indtal gerne en besked på STAMINAs telefonsvarer, så vil du hurtigt blive kontaktet for aftale. Ved fremsendelse af mail, er det vigtigt at tekstindholdet af din mail, er neutralt for at beskytte dine personfølsomme data.

Inden vi mødes første gang

I forbindelse med accept af regler og betingelser i forhold til praksisdrift, overholdelse datasikkerhed, psykologbehandling og samtykke, bedes du inden første møde downloade, printe og underskrive følgende dokumenter

  • Datasikkerhed
  • Praksisbetingelser
  • Samtykkerklæring

Disse dokumenter bedes du medbringe i forbindelse etablering af forløb.

Find vej

STAMINA psykologerne

Psykolog Charlotte Høyrup

Nordre Jernbanevej 37, 1

Hillerød Stationsbygning

3400 Hillerød

Cvr.nr. 30 84 28 71