SUNDHEDSFORSIKRINGER

Har du tegnet en sundhedsforsikring gennem din arbejdsplads og/eller pensionsselskab, kan du få dækket udgiften til psykologsamtaler helt eller delvist. Pensionsselskaberne har forskellig praksis både i forhold til, hvor  meget de dækker samt hvor mange timer, du kan tildeles.