PRAKSIS- OG AFBUDSBETINGELSER

  • Psykolog Charlotte Høyrup – din STAMINA-psykolog, har tavshedspligt og informationer bliver kun videregivet med dit samtykke. Psykologer har pligt til at føre journal, som skal opbevares min. 5 år. Du har ret til aktindsigt, som kan udleveres til dig ved personligt fremmøde og underskrift. Journaler udleveres ikke til 3. part.
  • En konsultation varer ca. 40 minutter for klienter henvist via den offentlige sygesikring og ca. 45 minutter for klienter henvist via sundhedsforsikring. For klienter/kunder, som betaler fuldt honorar varer konsultationen ca. 50 minutter. Den afsatte tid inkluderer administration herunder betaling og booking af ny tid. Sygesikringsbeviset skal medbringes. Mobilen skal være slukket eller på flytilstand under konsultationen.
  • Aftaler er bindende. Min kalender er fuld og jeg kan kun finde erstatningsaftaler, hvis ønske om ændring kommer i meget god tid.
  • Rettidigt afbud skal meddeles på Signal (Nr. 6017 3663) senest kl.16.00 dagen før den aftalte tid. Ved urettidigt afbud faktureres klienten for den fulde sessionspris. Ved gentagne afbud eller manglende betaling har psykologen ret til at skærpe afbudsbetingelserne eller afslutte forløbet. Ved gentagne afbud betaler patienter henvist via lægen dobbelt egenbetalingsandel efter gældende takst.
  • Honoraret reguleres halvårligt 1.april og 1.oktober.
  • Kredit gives ikke. Alle konsultationer skal afregnes før konsultationens begyndelse. Betaling modtages kontant eller via mobilepay (Nr. 83416).
  • Betaling for e-konsultatíoner (konsultationer afholdt via net eller telefon) betales forud for sessionen, senest sidste hverdag inden planlagt konsultation, kl. 16. Er betalingen ikke foretaget rettidigt, kan booking af konsultation ikke forventes fastholdt.
  • Lægehenviste klienter: Lægen skal have besked, når forløbet starter samt kort afslutningsbrev/epikrise ved afslutning af forløbet.
  • Forsikringsklienter: Forsikringen får besked om timeforbrug. Desuden er der ofte brug for at give overordnede oplysninger for at få tildelt flere timer. Informationer gives kun med informeret samtykke fra patienten/klienten.
  • Konsultationsadresser:

STAMINA Psykologerne,

E-konsultationer afholdes via krypteret GDPR-sikret platform.