OFFENTLIGE TILSKUD

Serviceloven giver mulighed for, at dn sagsbehandler i kommunen – på baggrund af en individuel vurdering – kan bevilge økonomisk støtte til psykologsamtaler.