KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI/KAT

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi (kognitiv adfærdsterapi) er en terapiform, som handler om at ændre den måde du tænker på. Tankerne ændres til det mere positive og optimistiske fremfor, at du går med det selvdestruktive og negative tankemønster. Kognitiv terapi fokuserer således på dine følelser og adfærd, og hvordan disse påvirkes af vores tanker, og hvordan der fremover dannes et mere positivt mindset.

Kognitiv terapi, er den psykoterapeutiske metode, der i 1960’erne blev udviklet af Aaron T. Beck, som har medført de bedste dokumenterede effekter.

Den kognitive del, handler om, at du lærer at registrere evaluere og nuancere den tænkning, som opstår i de udfordrende situationer. Forskning viser, at vejen til bedring sker ved, at man er i stand til at korrigere ens tanker gennem viden, rationalitet samt din fornuft. Du lærer efterfølgende at registrere, optimere og ændre din adfærd, der enten bidrager til at problemet vokser eller forhindrer problemet i at blive løst.

Denne terapiform gavner dig med psykiske udfordringer og lidelser såsom;

Stress

Angst (panik-, social-, helbred og generaliseret angst)

Depressionslidelser

OCD (tvangshandlinger og tvangstanker)

Misbrug & afhængighed

Personlighedsforstyrrelser

Selvværdsproblemer

Den kan også gavne dig, som blot ønsker;

At blive et mere positivt og optimistisk menneske

At få bedre selvtillid og/eller selvværd

At blive gladere, som kan mærkes i din hverdag.

At få styr på den indre dialog og ro

STAMINA tilbyder også kognitiv terapi (CBT-C), som er samme terapi målrettet børn i aldersgruppen ned til 8 år. Behandlingen vil være inspireret fra Cool kids/Cool kids chilled.

Kontakt oplysninger

Email: ch@stamina-psykologerne.dk
Tlf. nr. 6017 3663

Indtal gerne en besked på STAMINAs telefonsvarer, så vil du hurtigt blive kontaktet for aftale. Ved fremsendelse af mail, er det vigtigt at tekstindholdet af din mail, er neutralt for at beskytte dine personfølsomme data.

Inden vi mødes første gang

I forbindelse med accept af regler og betingelser i forhold til praksisdrift, overholdelse datasikkerhed, psykologbehandling og samtykke, bedes du inden første møde downloade, printe og underskrive følgende dokumenter

  • Datasikkerhed
  • Praksisbetingelser
  • Samtykkerklæring

Disse dokumenter bedes du medbringe i forbindelse etablering af forløb.

Find vej

STAMINA psykologerne

Psykolog Charlotte Høyrup

Nordre Jernbanevej 37, 1

Hillerød Stationsbygning

3400 Hillerød

Cvr.nr. 30 84 28 71