OM CHARLOTTE HØYRUP

Charlotte Høyrup er klinikchef i STAMINA. Klinikken ejes og drives af Charlotte Høyrup.

Profil i ekstrakt form

• Cand. psych fra Københavns Universitet med studie -og praktik ophold fra Chicago, USA
• Autoriseret fra socialministeriet
• Medlem af Dansk Psykologforening
• Afsluttet 1-kognitiv uddannelse fra SAKT. Selskab f. Adfærds og Kognitiv Terapi
• Afsluttet 2-åring certificeringsuddannelse (Level 1) i metakognitiv terapi fra Manchester Universitet.
• Under uddannelse til certificeret Cool Kids behandler
• Er under uddannelse til specialist i psykoterapi.

Erfaring 

Charlotte har mere end 20 års behandlingsmæssig erfaring med børn fra 10 år, unge og voksne fra regionalt (tidl. amtslig), kommunalt og privat regi. Har gennem flere år varetaget metakognitiv og kognitiv samtalebehandling med klienter via den offentlige sygesikringsordning.

Har tillige erfaringer med sorg -og krisesamtaler med forældre og pårørende til børn og unge med særlige behov, erfaringer med konsultativt arbejde indenfor skole og daginstitutionsområdet, herunder erfaring i kognitiv udredning/kognitive psykologiske undersøgelser af børn og unge.

Charlotte har stor erfaring med samtaleforløb med både klienter og pårørende, både individuelt og i gruppe.

Tillige har Charlotte erfaring med kognitiv adfærdsterapi (CBT. Cool Kids/Chilled) og metakognitiv terapi (MCT) i ”børnehøjde”.

 

I det terapeutiske arbejde vægtes grundighed, faglighed og empati særdeles højt.

Grundighed – Der laves en klar aftale om hvad der skal arbejdes med og hvilke strategier, der tages i anvendelse.

Faglighed – Inddragelse af nyeste faglige viden og metodik indenfor den kognitive og metakognitive referenceramme.

Empati – Tiden til at forstå og lytte til dine/klientens udfordringer. Indlevelse i dine/klientens livssituation.

Jeg er optaget af forandringsorienteret behandling, nytænkning, udvikling og evidens. Basalt er tilgangen anerkendende og løsningsorienteret med henblik på indsigt og bedring.

Kontakt oplysninger

Email: ch@stamina-psykologerne.dk
Tlf. nr. 6017 3663

Indtal gerne en besked på STAMINAs telefonsvarer, så vil du hurtigt blive kontaktet for aftale. Ved fremsendelse af mail, er det vigtigt at tekstindholdet af din mail, er neutralt for at beskytte dine personfølsomme data.

Inden vi mødes første gang

I forbindelse med accept af regler og betingelser i forhold til praksisdrift, overholdelse datasikkerhed, psykologbehandling og samtykke, bedes du inden første møde downloade, printe og underskrive følgende dokumenter

  • Datasikkerhed
  • Praksisbetingelser
  • Samtykkerklæring

Disse dokumenter bedes du medbringe i forbindelse etablering af forløb.

Find vej

STAMINA psykologerne

Psykolog Charlotte Høyrup

Nordre Jernbanevej 37, 1

Hillerød Stationsbygning

3400 Hillerød

Cvr.nr. 30 84 28 71