DATASIKKERHED

Information om dataindsamling, databehandling og datasikkerhed:

I forbindelse med behandling hos psykolog er det nødvendigt at indsamle nogle af dine data, som jeg må have din tilladelse til at indsamle og opbevare. Det gælder:

 • almindelige persondata som navn, personnummer, adresse, telefon og mail.
 • personfølsomme data, som grundlæggende er de ting, vi arbejder med samt til brug for eventuel scanning eller testning.

Dine data er dine og du har ret til at:

 • få oplyst, hvilke persondata, psykologpraksissen opbevarer om dig.
 • vide hvordan dine data opbevares. Alle data skal gemmes i 5 år jf. sundhedsloven.
 • vide hvor data kommer fra og hvem de gives til.
 • få slettet dine data efter 5 år.
 • få adgang til dine data og få dem udleveret.
 • gøre indsigelse mod videre databehandling og trække samtykket tilbage.

 

STAMINA Psykologerne passer godt på dine data:

 • data opbevares og behandles sikkert og fortroligt under dobbelt lås og i sikre datasystemer.
 • almindelige data udleveres kun når det er relevant for afregning, for eksempel til sygeforsikring ”danmark, forsikringsselskab eller Region Sjælland/Den Offentlige Sygesikring.
 • personfølsomme data udleveres kun til andre med dit informerede samtykke, for eksempel ved statuserklæringer til kommunen.
 • ved lægehenvisning skal lægen have epikrise, som også drøftes med dig, inden den sendes.
 • psykologpraksissen er underlagt både sundhedsloven og datasikkerhedslovgivning.

 

Du er velkommen til at få mere information om datasikkerhed.