Få opbygget din STAMINA

Stamina handler om at kunne håndtere de udfordringer, store og små, vi som mennesker møder i livet – fra svære udfordringer og gøre sig forståelig i samværet med andre mennesker, til lidelse i form af sygdom og tab. Ordet stamina betyder: Udholdenhed, fysisk eller mental styrke til at modstå sygdom, stress, træthed eller modgang. Stamina er vores evne til at modstå belastninger og forblive aktiv i lang tid, evnen til hurtigt at genvinde kræfter og komme sig efter sygdom eller andre belastninger, robusthed og modstandskraft overfor stress og traumer.

Stamina associerer til råstyrke, robusthed, udholdenhed, gnist, livskraft og vitalitet

Stamina handler ikke at man skal bide tænderne sammen og udholde eller finde sig i hvad som helst uden at blive påvirket eller reagere. At have stamina – eller at være robus – er ikke det sammen som ikke at blive ked af det, vred eller bange – eller vise det. Stamina handler om at når vi møder det svære, så ved vi med os selv, at vi kan håndtere det.

Stamina handler også om at kunne se på sig selv og sin verden udefra og bedømme, hvad der er rigtigt og forkert, og for eksempel kunne sige fra, hvis man oplever eller udsættes for åbenlyse urimeligheder. Stamina har betydning i al almindelighed for alle mennesker, men det har særlig betydning, hvis man er alvorlig udfordret, for eksempel på grund af handicap, sygdom, fattigdom eller marginaliseret. Stamina kan give styrken til at opretholde en livskvalitet på trods af alvorlige udfordringer har (mental) stamina betydning for alligevel at kunne opretholde livskvalitet.

Alle mennesker bevæger sig spontant i retning af kontakt, sundhed og vitalitet. Uanset hvor meget vi har trukket os tilbage fra livet og isoleret os, uanset hvor store traumer vi har været udsat for, ligger der i os alle en dyb tilskyndelse til kontakt til vækst.

I denne forståelse af mennesket tager STAMINA sit afsæt. I samtalen anvender vi strategier til at klare livets små og store kriser for at komme videre i livet.

Kontakt oplysninger

Email: ch@stamina-psykologerne.dk
Tlf. nr. 6017 3663

Indtal gerne en besked på STAMINAs telefonsvarer, så vil du hurtigt blive kontaktet for aftale. Ved fremsendelse af mail, er det vigtigt at tekstindholdet af din mail, er neutralt for at beskytte dine personfølsomme data.

Inden vi mødes første gang

I forbindelse med accept af regler og betingelser i forhold til praksisdrift, overholdelse datasikkerhed, psykologbehandling og samtykke, bedes du inden første møde downloade, printe og underskrive følgende dokumenter

  • Datasikkerhed
  • Praksisbetingelser
  • Samtykkerklæring

Disse dokumenter bedes du medbringe i forbindelse etablering af forløb.

Find vej

FIND VEJ:

STAMINA psykologerne

Psykolog Charlotte Høyrup

Nordre Jernbanevej 37, 1

Hillerød Stationsbygning

3400 Hillerød

Cvr.nr. 30 84 28 71